Neurológia pre prax 1/2017

Toxické neuropatie

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., MUDr. Daniel Baumgartner, MUDr. Veronika Potočková

Toxické neuropatie jsou významnou součástí diferenciální diagnostiky idiopatických neuropatií v dospělém věku. Neuropatické symptomy a jejich elektromyografická charakteristika se neliší od drtivé většiny jiných, získaných i hereditárních, neuropatií. Diagnostický algoritmus se opírá hlavně o cílenou anamnézu pracovní a farmakologickou s průkazem relevantní expozice toxické látce či medikaci a o celkové vyšetření pacienta, včetně dalších orgánových systémů. Důležitá je speciální laboratorní diagnostika k průkazu toxických látek nebo jejich metabolitů v krvi a moči. Nezbytná je spolupráce s experty v oblasti průmyslové neurotoxikologie. Ve většině případů ukončení neurotoxické medikace, podpora eliminace toxické látky či vyřazení pracovníka z toxického prostředí, doplněné symptomatickou léčbou, vede ke zlepšení neuropatie. Znalost toxického účinku léků či průmyslových neurotoxinů je zásadní pro účinnou prevenci vzniku toxických neuropatií.

Kľúčové slová: toxické neuropatie, neurotoxicita, polékové neuropatie, těžké kovy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Toxic neuropathies

Toxic neuropathies play an important part of differential diagnosis in idiopathic neuropathies in adults. Unfortunately, neuropathic symptoms and electromyographic findings resembling other acquires or inherited neuropathies. The careful medical history, including detailed occupational and drug history with relevant data, related to neurotoxic exposure and general physical examination, plays a key role in their diagnostic algorithm. Very important are special laboratory examinations confirmed toxic agents or their metabolites in blood and urine. The cooperation with the experts in industrial neurotoxicology is recommended. The correct considerations regarding interruption toxic treatment or finish exposure to toxic environment with further symptomatic treatment are leading to improvement of peripheral neuropathy. Our knowledges about toxic drugs or industrial toxins constitute a good background for effective prevention of toxic neuropathies.

Keywords: toxic neuropathies, neurotoxicity, drug induced neuropathies, heavy metals