Neurológia pre prax 4/2004

Topiramát v dlouhodobé terapii farmakorezistentní parciální epilepsie

MUDr. Robert Kuba, Ph.D., MUDr. Irena Novotná, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jitka Křížová, MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Retrospektivně jsme hodnotili dlouhodobou účinnost a snášenlivost topiramátu v přídatné terapii pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií. Do sledovaného souboru jsme zařadili všechny pacienty s farmakorezistentní parciální epilepsií, u kterých jsme od roku 1997 do roku 2002 nasadili topiramát. Odděleně jsme hodnotili efekt topiramátu na parciální a sekundárně generalizované tonicko-klonické epileptické záchvaty u 117 pacientů. Kaplan-Meierovou analýzou jsme stanovili „retention rate“ dlouhodobé terapie. Délka klinického sledování se pohybovala od 6 do 55 měsíců. K datu hodnocení (6/2002), zůstalo na terapii topiramátem nadále zavedeno 62,4 % pacientů, 37,6 % bylo vysazeno (44 pacientů: 36 pacientů pro neúčinnost léčby; 8 pacientů pro nežádoucí účinky). Redukce parciálních záchvatů o ?50% byla přítomna ve sledovaném období u 53 % hodnocených pacientů (51/96 pacientů). Redukce generalizovaných tonicko-klonických záchvatů o ? 50 % byla přítomna ve sledovaném období u 67 % pacientů (33/49 pacientů). Ve sledovaném období bylo 10/117 pacientů (8,5 %) plně kompenzovaných (zcela bez záchvatů). Jeden rok od nasazení topiramátu je/bylo nadále léčeno 82 % a dva roky od zahájení léčby 54 % ze všech nasazených pacientů. Dlouhodobá léčba topiramátem v přídatné terapii je efektivní v léčbě farmakorezistentní parciální epilepsie. Topiramát je účinný v léčbě parciálních i sekundárně generalizovaných epileptických záchvatů. Je dobře tolerovaným lékem při dlouhodobém podávání.

Kľúčové slová: topiramát, dlouhodobá terapie, farmakorezistentní epilepsie, parciální epilepsie, účinnost, snášenlivost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť