Neurológia pre prax 1/2011

Tiky a Touretteův syndrom

MUDr. Ondřej Fiala

Tiky patří k nejčastějším dyskinetickým projevům. Vyskytují se zejména u primárních tikových poruch začínajících v dětství, vzácně mají etiologii sekundární. Nejběžnějším primárním onemocněním je přechodná tiková porucha, která postihuje až 28 % školáků. Nejzávažnější formu tikové poruchy představuje Touretteův syndrom, u kterého se kombinují mnohočetné pohybové a zvukové tiky, často doprovázené poruchami chování. Základem léčby tikových poruch je edukace a úprava životního stylu. K farmakologické léčbě přistupujeme až při těžších projevech onemocnění.

Kľúčové slová: tiky, Touretteův syndrom, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tics and Tourette syndrome

Tics are one of the most common movement disorders. They are caused mainly by primary tic disorders in childhood, secondary tics are rare. The most common cause of tics is transient tic disorder, which may affect up to 28% of schoolchildren. The most severe form of tic disorder is Tourette‘s syndrome, which is characterized by multiple motor and vocal tics, and often accompanied by behavioral problems. Education and lifestyle adjustment are the basis for the treatment of tics. Pharmacologic treatment is recommended only for more severe forms of disease.

Keywords: tics, Tourette syndrome, treatment.