Neurológia pre prax 6/2005

Testování v neurorehabilitaci

MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.

V neurorehabilitaci je testování stavu nemocných nezbytnou součástí stanovení léčebného postupu a hodnocení efektivity terapie. Umožňuje kromě popisu postižení hodnotit klinickou změnu, srovnávat úspěšnost různých léčebných postupů na úrovni evidence based medicine. Předkládáme přehled základních funkčních testů, které jsou vhodné pro klinickou praxi pro hodnocení velikosti poruchy (impairment), aktivity (activity) a participace (participation) v rámci nové mezinárodní klasifikace (WHO).

Kľúčové slová: neurorehabilitace, testování, porucha, aktivita, participace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť