Neurológia pre prax 6/2002

Test hodin, přehledná informace a zhodnocení škál dle Shulmana, Sunderlanda a Hendriksena

MUDr. Pavel Ressner, MUDr. Eva Ressnerová

Test hodin (Clock Drawing Test=CDT) je skríningovým testem demencí, je zaměřen především na vizuospaciální funkce. V úvodu článku je podána přehledná informace o této metodě a dále ve své práci autoři posuzují tři škály k hodnocení CDT. Posuzována je míra shody v bodových hodnoceních mezi dvěma hodnotiteli při použití jednotlivých škál. Vyšetřeno bylo 35 pacientů, přičemž 24 z nich bylo retestováno po jednom roce. Jednalo se o 13 mužů a 22 žen, z nich za rok bylo retestováno 9 mužů a 15 žen. Průměrný věk všech 35 pacientů byl 72,2 let, pohyboval se v rozmezí 44–89 let, po roce u 24 pacientů byl průměrný věk 72,6 let pohybující se v rozmezí 44–89 let.Pacienti byli vyšetřeni v neurologické a psychiatrické ambulanci pro podezření na demenci, kdy podezření bylo vysloveno pečovateli. Zařazeni byli pacienti, kteří dle Hachinského skóre neměli vaskulární typ demence a řazeni byli pravděpodobně degenerativní etiologii demence. Vyšetřeni byli MMSE, následně provedený CDT byl hodnocen škálami dle Shulmana, Hendriksena a Sunderlanda, a to dvěma nezávislými hodnotiteli. Prokázali jsme, že při použití škál CDT dle Hendriksena a Shulmana nedochází ke statistickým odlišnostem ve středních hodnotách výsledků mezi dvěma hodnotiteli. To neplatí pro škálu dle Sunderlanda, která je zatížena největší mírou potíží se zařaditelností některých kreseb hodin do svého bodového systému. Tento problém byl u kreseb s perserverací v číselné řadě. Tuto možnost chyby v CDT Sunderlandova škála neobsahuje. Z výsledků vyplývá, že nejméně výhodná je Sunderlandova škála CDT a jako nejvýhodnější se jeví škála dle Hendriksena.

Kľúčové slová: test hodin, Mini Mental State Examination, Alzheimerova choroba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť