Neurológia pre prax 2/2015

Terapie Parkinsonovy nemoci levodopou v kontinuální enterální infuzi

MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

Článek pojednává o možnostech léčby pacientů s Parkinsonovou nemocí ve stadiu pozdních hybných komplikací. Moderní léčba vychází z konceptu kontinuální dopaminergní stimulace s cílem stabilizovat motorické fluktuace, potlačit dyskineze a zajistit tak uspokojivou kvalitu života. Pro pacienty, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro hlubokou mozkovou stimulaci nebo kontinuální léčbu apomorfinem, se nabízí léčba enterální levodopou. Tato metoda je finančně nákladná, ale v indikovaných případech velmi efektivní. Text je určen neurologům a dalším zdravotníkům, pacientům i pečovatelům, kteří nemají praktické zkušenosti s touto léčbou.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, pozdní hybné komplikace, kontinuální dopaminergní stimulace, enterální levodopa, Duodopa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of Parkinson’s disease with levodopa in continuous enteral infusion

Frequent complications seen in Parkinson´s disease patients receiving long-term oral levodopa treatment are motor fluctuations and dyskinesias. Continuous drug delivery, providing continuous dopaminergic stimulation, is crucial for achieving sufficient quality of life in advanced stage of disease. Patients who are not eligible for deep brain stimulation or subcutaneous infusion of apomorphin can be treated with enteral infusion of levodopa. In this review we summarizes basic information for neurologists, medical staff, patients and caregivers who have no or little experience with treatment of levodopa in continuous enteral infusion.

Keywords: Parkinson‘s disease, motor fluctuations, dyskinesias, continuous dopaminergic stimulation, enterally administered levodopa, Duodopa.