Neurológia pre prax 5/2002

Terapie demencí

MUDr. Irena Rektorová

V současné době není dostupná kauzální léčba a proto hlavním cílem je oddálit deterioraci kognitivních funkcí a snížit rychlost jejího postupu, léčit poruchy chování, deprese, anxietu, poruchy spánku, halucinace, paranoidní syndromy, řešit somatické potíže, které demenci provázejí (inkontinenci, poruchy polykání, bolesti aj.), komorbidity a interkurentní onemocnění. Komplexní léčba zahrnuje i psychosocioterapii (behaviorální trénink), rehabilitaci a práci s rodinou. Hlavním praktickým úkolem je umožnit setrvání pacienta v domácí péči v kruhu rodiny a zachovat či zlepšit schopnost sebeobsluhy a kvalitu provádění běžných denních aktivit, ale též snížení (nebo nezvyšování) zátěže a stresu pečovatelů. Důležitou a zatím jedinou obecně přijímanou prevencí demence je udržování stálé duševní aktivity, která může zvýšit rezervy mozku (tzv. „brain jogging“).

Kľúčové slová: demence, Alzehimerova nemoc, inhibitory acetylchlinesterázy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť