Neurológia pre prax 6/2009

Terapie choreatických dyskinezí

doc. MUDr. Jan Roth, CSc., MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Choreatické dyskineze jsou způsobeny dysfunkcí bazálních ganglií, které mohou vzniknout na velmi různorodém podkladu. Lze je tlumit především farmakologicky. Skupiny léků, které jsou symptomaticky účinné, jsou antipsychotika (nejvýhodnější tiaprid, risperidon), presynaptické depletory dopaminu (tetrabenazin), některá GABAergní léčiva (klonazepam), některá antiglutamátová léčiva (např. amantadin). Pouze vzácně jsou příčiny vzniku choreatických syndromů kauzálně léčitelné.

Kľúčové slová: chorea, antipsychotika, klonazepam, amantadin, tetrabenazin, klinické studie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of choreatic dyskinesias

Choreatic dyskinesias are caused by the hetegenous dysfunctions of basal ganglia system. For clinical settings we have several options: antipsychotics (i. e. risperidone, tiapride), presynaptic dopamine depletors (tetrabenazine), GABAergics (clonazepam), antiglutamatergics (i. e. amantadine). Their intensity could be pharmacologically controlled, at least partially, however their causal curability is only seldom available.

Keywords: chorea, antipsychotics, clonazepam, amantadine, tetrabenazine, clinical studies.