Neurológia pre prax 2/2020

Terapeutické využitie magnézia v neurológii

MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Michal Cibulka, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. Rer. Nat., PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Horčík (magnézium; Mg) sa podieľa na základných životných procesoch všetkých buniek ľudského organizmu. Znížený nutričný príjem Mg sa spája so zvýšeným rizikom vzniku civilizačných, neurodegeneratívnych a psychiatrických ochorení. V neurológii sa využíva tlmivý účinok Mg na dráždivosť centrálneho a periférneho nervového systému, a nervovosvalového prevodu. Tento fenomén je podstatou liečby tetanického syndrómu, tenznej bolesti hlavy, kŕčov dolných končatín, epilepsie a migrény. Vazoaktívne a metabolické účinky Mg sa využívajú v prevencii a liečbe cerebrovaskulárnych ochorení.

Kľúčové slová: horčík (magnézium), tetanický syndróm, bolesti hlavy, cievne mozgové príhody, epilepsia, svalové kŕče

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapeutic uses of Magnesium in Neurology

Magnesium takes part in the main life processes of all human cells. Deficit of magnesium is connected to an increase risk of civilization, neurodegenerative and psychiatric diseases. In neurology, magnesium is used for its calming effects on the irritability of the central and peripheral nervous system and neuromuscular transmission. It is basically the essence for the treatment of tetanic syndrome, tension headache, cramps, epilepsy and migraine. Vasoactive and metabolic effects of magnesium are used in the prevention and treatment of the cerebrovascular diseases.

Keywords: magnesium, tetanic syndrome, headache, stroke, epilepsy, cramps