Neurológia pre prax 5/2011

Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetinami ve spánku u dětí

MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.

Syndrom neklidných nohou (RLS) a porucha spánku s periodickými pohyby končetinami jsou řazeny mezi abnormální pohyby související se spánkem. Ztěžují usínání, vedou k opakovaným nočním probouzením a k chronické spánkové deprivaci. Jejími projevy jsou u dětí především poruchy pozornosti, hyperaktivita, změny nálady a zhoršení školního prospěchu. Příznaky mohou napodobovat diagnózu porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Po těchto poruchách spánku je nutné u dětí s insomnií, denní únavou a příznaky ADHD aktivně pátrat, protože anamnestické údaje mohou být nenápadné. K diagnostice přispívá noční polysomnografie. Léčba spočívá v úpravě režimu a suplementaci železem při jeho nedostatku. Při výrazných příznacích RLS byly také u dětí použity dopaminergní agonisté, clonazepam a gabapentin, i když zatím žádný lék není pro léčbu RLS v dětském věku schválen.

Kľúčové slová: syndrom neklidných nohou, porucha spánku s periodickými pohyby končetinami, porucha pozornosti s hyperaktivitou, noční polysomnografie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in childhood

Restless legs syndrome (RLS) and periodic limb movement disorder are classified as sleep related movement disorders. They are connected with difficulty in falling asleep, repeated nocturnal awakenings and chronic sleep deprivation. Sleep deprivation in childhood causes mainly attention disorders, hyperactivity, mood changes and school failure. Symptoms can mimic attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Children with insomnia, daytime fatigue and ADHD symptoms should be systematically screened for these sleep disorders because anamnestic data could be unremarkable. Nocturnal polysomnography is useful tool for the diagnosis. Treatment involves sleep hygiene and iron supplementation. Dopaminergic agonists, clonazepam and gabapentin were also used in severe cases of RLS in childhood as off-label treatment.

Keywords: restless legs syndrome, periodic limb movement disorder, attention deficit/hyperactivity disorder, nocturnal polysomnography.