Neurológia pre prax 6/2013

Syndrom komprese kaudy v těhotenství

MUDr. Michal Filip, Ph.D., MUDr. Petr Linzer

Syndrom komprese kaudy equiny se vyskytuje relativně vzácně a může vyžadovat urgentní neurochirurgickou intervenci. Kompletně rozvinutý syndrom je charakterizován známkami oboustranného kořenového dráždění v dolních končetinách, perianogenitální poruchou čití, poruchou čití v příslušných dermatomech dolních končetin podle úrovně postižení, parézami svalů dolních končetin, snížením šlachových reflexů a poruchami sfinkterů. Nejčastěji je komprese kořenů kaudy způsobena rozsáhlým mediálním výhřezem bederní meziobratlové ploténky pod úrovní míšního konu. V běžné praxi není tento syndrom častý a v případě gravidní pacientky se jedná o raritní nález. V této kazuistice prezentujeme případ 35leté gravidní pacientky se syndromem komprese kaudy na podkladě výhřezu bederní meziobratlové ploténky L5/S1. Jsou zmiňovány odlišnosti v diagnostice, anesteziologických postupech a v taktice operační léčby výhřezu bederní meziobratlové ploténky v těhotenství. V závěru diskutujeme o významu časového faktoru na výsledek operační léčby.

Kľúčové slová: výhřez meziobratlové ploténky, syndrom komprese kaudy equiny, těhotenství.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cauda equina syndrome during pregnancy

Cauda equina syndrome is relatively rare condition and may require urgent neurosurgical intervention. When fully developed, it‘s characterized by bilateral sciatica, saddle hypaesthesia, motor weakness of lower extremities and impairment of sphincters’ functions. The most frequent cause is compression of spinal nerve roots by large lumbar disc herniation below the level of conus medullaris. In common clinical practice a lumbar disc herniation in a pregnant woman is a sparse condition and cauda equina syndrome is then rarity. The case of surgically treated cauda equina syndrome due to large lumbar disc herniation L5/S1 in 35-year-old woman at 22 weeks’ of pregnancy is presented. The objective of this report is to draw attention to this rare clinical condition and discuss distinctions in diagnostics, anaesthesia and surgical treatment in pregnancy. Finally the importance of time factor for favourable treatment outcome is discussed.

Keywords: lumbar disc herniation, cauda equina syndrome, pregnancy.