Neurológia pre prax 3/2022

Symphysitis pubis purulenta – neobvyklá příčina bolestí zad

MUDr. Dalibor Zimek, MUDr. Blanka Rychlíková

Symphysitis pubis purulenta je vzácné infekční onemocnění postihující pánevní symfýzu. Mezi nemocnými najdeme téměř výhradně imunokompromitované pacienty staršího věku. Nejčastěji izolovaným patogenetickým agens bývá Staphylococcus aureus. Toto onemocnění vzniká převážně hematogenní cestou nebo šířením per continuitatem při porušení kožní integrity. V léčbě se uplatňují antibiotické režimy odpovídající léčbě spondylodiscitidy, se kterou onemocnění sdílí četné klinické charakteristiky. Prezentujeme případ pacienta s touto diagnózou, který se nachází mimo výše zmiňovanou rizikovou skupinu.

Kľúčové slová: horečka neznámého původu, PET CT, symphysitis pubis purulenta, osteitis pubis

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Symphysitis pubis purulenta – a rare cause of back pain

Symphysitis pubis purulenta is a rare infectious disease caused mostly by Staphylococus aureus. This infection affects mainly immunocompromised elderly patients. Symphysitis can spread hematogenously from a distant site of infection or directly through damaged skin cover. Antimicrobial treatment regimens are similar to the treatment of spondylodiscitis. We present a case of a young male with this diagnosis, who was not in the expected risk group.

Keywords: fever of unknown origin, PET CT, symphysitis pubis purulenta, osteitis pubis