Neurológia pre prax 5/2022

Supraspinální a kognitivně‑afektivní komponenta u bolestí hlavy

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

Supraspinální mechanismy se podílí na patofyziologii nejčastějších bolestí v kraniofaciální oblasti (migréna, tenzní typ bolesti hlavy, myofasciální orofaciální bolest a idiopatická orofaciální bolest). Tato onemocnění jsou získaná a multifaktoriální, na jejich rozvoji se podílí genetická predispozice, hormonální vlivy a environmentální faktory (včetně psychosociálního stresu). Neurobiologické procesy, které se v genezi těchto onemocnění uplatňují, nejsou dosud plně objasněny. Zahrnují však alteraci funkce na periferní i centrální úrovni somatosenzorického systému a poruchu endogenní modulace nociceptivní aktivity. Vzájemná závislost mezi psychosociálním stresem a zpracováním bolesti se má za prokázanou. Některé nefarmakologické léčebné modality cílené na tuto úroveň prokázaly svou účinnost a mohly by být užitečné.

Kľúčové slová: bolest hlavy, orofaciální bolest, migréna, tenzní typ bolesti hlavy, senzitizace, stres

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Supraspinal and cognitive-affective components in headaches

Supraspinal mechanisms are involved in the patophysiology of the most common craniofacial pain disorders (migraine, tension-type headache, myofascial orofacial pain, idiopathic orofacial pain). These diseases are acquired and multifactorial, their developement involves genetic predisposition, hormonal influences and environmental factors (including the psychosocial stress). The exact neurobiological processes of the development of these diseases have not yet been fully elucidated. However, impairment on the both peripheral and central levels of the somatosensory system and the endogenous dysmodulation of nociceptive activity are involved. The bidirectional relationship between psychosocial stress and pain processing has been well documented. Non-pharmacological treatment targeted on this level might be useful and has proven some efficacy.

Keywords: headache, orofacial pain, migraine, tension‑type headache, sensitisation, stress