Neurológia pre prax 5/2003

Súčasný stav antiepileptickej liečby u detí v Slovenskej republike

doc. MUDr. Pavol Sýkora, Ph.D., MUDr. Zuzana Kudziová

Doporučené terapeutické postupy v liečbe epilepsie sú založené na randomizovaných klinických štúdiách alebo na ich štatistických spracovaniach meta-analýzou. Ďalšou možnosťou je metóda konsenzu expertov, kedy sa štatistickým spracovaním konkrétnych klinických situácií stanoví jednotný postup liečby. Použili sme túto metódu na vyhodnotenie súčasnej liečby epilepsie v detskom veku v Slovenskej republike. Analýzou a spracovaním 32 dotazníkov od detských neurológov sme zistili, že všeobecnou stratégiou liečby generalizovaných epilepsií je iniciálna monoterapia valproátom. Liekom 2. monoterapie je lamotrigín. Iniciálna liečba parciálnej epilepsie je monoterapia karbamazepínom, v prípadoch BECT aj sultiam. Druhá monoterapia je lamotrigín alebo valproát. Výsledky práce potvrdzujú, že používané liečebné postupy zodpovedajú všeobecne akceptovaným štandardným terapeutickým postupom publikovaným v odbornej literatúre.

Kľúčové slová: liečba epilepsie, terapeutické štandardy, konsenzus expertov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť