Neurológia pre prax 6/2002

Subarachnoidálne krvácanie

MUDr. Viliam Porubec, Ph.D.

Prehľad etiológie, patofyziológie, diagnostiky a liečby aneuryzmálneho subarachnoidálneho krvácania vo svetle najnovších literárnych poznatkov tak, aby boli použiteľné predovšetkým pre lekárov prvého kontaktu. Osobitne je akcentovaná diferenciálna diagnostika pre pomerne časté diagnostické omyly a rovnako opatrenia, ktoré má uplatniť lekár prvého kontaktu pri podozrení na tento chorobný stav.

Kľúčové slová: subarachnoidálne krvácanie (SAH), aneuryzma, arteriospazmus, komplikácie, management.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť