Neurológia pre prax 2/2004

Stimulace nucleus subthalamicus u Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jan Chrastina, MUDr. Jiří Pulkrábek, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.

Po přechodném útlumu stereotaktických operací v 70. letech, daným zavedením L Dopy do terapie pacientů s Parkinsonovou chorobou, dochází opět k nárůstu počtu zákroků, aby se ovlivnily především motorické projevy choroby. Příčiny je možno hledat jak v nežádoucích účincích terapie L Dopou, tak v pokroku operačních technik, zobrazovacích možností, intraoperační identifikace cíle neurofyziologickými technikami a revizí patofyziologických modelů, odrážejících roli jednotlivých struktur v řízení pohybu. Nutnou podmínkou bylo zavedení bezpečných stimulačních technik a adekvátní výběr cíle. Z hlediska účinků představuje nucleus subthalamicus univerzální cíl, jehož stimulace ovlivňuje jak motorické projevy Parkinsonovy choroby, tak umožňuje redukci terapie L Dopou. Sdělení shrnuje indikační kriteria pro stimulaci nucleus subthalamicus a zabývá se kontraindikacemi metody. Popsán je způsob identifikace cíle pomocí přímé vizualizace a stereotaktických atlasů spolu s obrazovou dokumentací, zachycující korelaci plánované a reálné trajektorie elektrody. Přehled literárních dat poukazuje na dobré výsledky metodiky u indikovaných pacientů, kritériem efektivity je zde škála UPDRS. Vysoká bezpečnost je dána reverzibitou metody, detailním předoperačním plánováním a peroperační zobrazovací a elektrofyziologickou aktualizací obrazu, ovšem nežádoucí účinky a komplikace jsou rovněž ve sdělení rozebírána. Závěrem je vyhodnocena významná role elektrické stimulace s nucl. subthalamicus u pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, stereotaxe, stimulace, nucleus subthalamicus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť