Neurológia pre prax 2/2004

Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie

doc. MUDr. Zdeněk Novák, MUDr. Robert Kuba, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jan Chrastina, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Resekční výkon k eliminaci epileptogenního ložiska je možno dle literárních údajů provést u přibližně 30% nemocných. U zbývajících nemocných, kdy není možný resekční výkon, připadají do úvahy jiné zákroky – například callosotomie a vícečetné subpiální transsekce. V klinice byly ověřeny i stereotaktické operace – ať již destruktivní, nebo stimulační. Pro terapeutický efekt a bezpečnost získává na popularitě intermitentní elektrická stimulace levého nervu vagu. Práce se zabývá patofyziologickým podkladem metody, historií zavedení metody a pozitivními výsledky, které byly opakovaně publikovány v rámci klinických studií např. E 01–E 05. Popsán je implantovaný systém, kritéria výběru pacientů, některé aspekty operační techniky a v neposlední řadě i vzácné nežádoucí účinky a ojediněle zmiňované komplikace. Zdůrazněna je bezpečnost metodiky a velmi dobrý terapeutický efekt.

Kľúčové slová: epilepsie, nervus vagus, intermitentní stimulace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť