Neurológia pre prax 2/2002

Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie

MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Robert Kuba, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina

Dlouhodobá stimulace nervus vagus (VNS) byla zavedena do klinické praxe jako metoda léčby inoperabilních farmakorezistentních epileptických pacientů v roce 1997, v ČR se pravidelně používá od roku 1999. V Centru pro epilepsie v Brně bylo v období I/99–XII/01 metodou VNS léčeno celkem 36 inoperabilních farmakorezistentních epileptiků (19 mužů, 17 žen) ve věku od 17 do 57 let (průměrný věk byl 34,8 roku). Hodnocení efektu VNS terapie bylo prováděno u dvou skupin pacientů: u pacientů s minimálním odstupem 2 roky (N=11) a 1 rok (N=24) po zahájení léčby. Výsledky se v obou skupinách výrazně nelišily: významné zlepšení onemocnění (redukce v počtu záchvatů 50%) bylo dva roky po operaci pozorováno u 55% pacientů (respektive 63% ve skupině minimálně 1 rok po zahájení terapie). Při hodnocení kvality života přímým dotazem pacientů bylo zjištěno zlepšení u 73% (resp. 75%) jedinců. Při analýze vlivu typu epilepsie na efekt VNS byla zjištěna vyšší účinnost stimulace u ložiskových epilepsií v porovnání s víceložiskovými.

Kľúčové slová: farmakorezistentní epilepsie, stimulace nervus vagus, kvalita života.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť