Neurológia pre prax 5/2013

Stimulace nervus vagus a její postavení v současné klinické praxi

prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Stimulace nervu vagus (VNS) má v současnosti své pevné postavení v algoritmu terapie pacientů s farmakorezistentní epilepsií. VNS je indikována u pacientů s farmakorezistentní fokální i generalizovanou epilepsií, u nichž není indikován resekční epileptochirurgický zákrok. Klinické zkušenosti prokazují, že u dvou třetin pacientů léčených pomocí VNS, dochází k signifikantnímu zlepšení kvality života. Asi 5 % pacientů je dlouhodobě zcela bez záchvatů. Vedlejší účinky stimulace, vedoucí k ukončení stimulace a operační komplikace, se vyskytují asi u 2 % pacientů.

Kľúčové slová: stimulace nervus vagus, vedlejší účinky, komplikace, fokální epilepsie, generalizovaná epilepsie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vagus nerve stimulation and its place in current clinical practice

Vagus nerve stimulation (VNS) currently has a firm place in the treatment algorithm in patients with pharmacoresistant epilepsy. VNS is indicated in patients with pharmacoresistant focal as well as generalized epilepsy in whom resection epilepsy surgery is not indicated. Clinical experience shows that there is significant improvement in the quality of life in two-thirds of patients treated with VNS. Approximately 5 % of patients are completely seizure-free in the long term. Side effects of stimulation, resulting in termination of stimulation, and surgical complications occur in about 2 % of patients.

Keywords: vagus nerve stimulation, side effects, complications, focal epilepsy, generalized epilepsy.