Neurológia pre prax 4/2001

Stenózy vnitřní krkavice – endovaskulární léčba

MUDr. Václav Procházka, MUDr. Vladimír Čížek, MUDr. Dušan Kučera, MUDr. Karel Dvořák, MUDr. Jan Rajner

Cíl: Posoudit indikace a zhodnotit výsledky perkutánních transluminálních angioplastik (PTA) s implantací stentů u nemocných s významnou stenózou vnitřní krkavice. Metodika: U nemocných, u nichž byla ultrazvukovým vyšetřením diagnostikována významná stenóza vnitřní krkavice, byla doplněna mozková panangiografie, neurologické vyšetření a další paraklinická vyšetření. U indikovaných nemocných pak byla následně provedena perkutánní transluminální angioplastika s použitím samoexpandibilního stentu. Od poloviny roku 2000 byl tento výkon doplněn o použití protektivního filtru. Všichni nemocní byli během výkonu i po něm sledováni neurologem.

Kľúčové slová: stenóza vnitřní krkavice, perkutánní transluminální angioplastika, implantace stentu, protektivní filtr.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť