Neurológia pre prax 2/2002

Status epilepticus

MUDr. Miroslav Kalina

Status epilepticus (SE) je definován jako záchvat trvající více než 30 minut nebo intermitentní záchvaty trvající více než 30 minut, mezi nimiž nemocný nenabude vědomí. V textu je uvedena klasifikace SE a vedle klasického obrazu konvulzivního SE jsou podrobně popsány varianty klinického obrazu SE jako subtle SE, nekonvulzivní SE, elektromechanická disociace a další. Je zdůrazněna nutnost elektroencefalografického (EEG) monitorování, bez něhož nelze SE adekvátně diagnostikovat ani léčit. Po zhodnocení možných příčin SE je hlavní část textu věnována terapii SE s důrazem na racionální využívání potenciálu užitých farmak, tedy přejít k jinému léku po plné dávce předchozího. V poslední části je na časové škále uveden jeden z možných léčebných algoritmů vhodný pro české prostředí. Iniciální terapií je diazepam intravenózní nebo rektální v postupné dávce 20–30 mg, následuje fenytoin v maximální pomalu aplikované dávce 1000–1250 mg, další možností je midazolam nebo valproát a při trvání SE je nutné barbiturátové (thiopentalové) nebo propofolové kóma s burst-suppression EEG vzorcem nebo s výraznou dominancí supresních úseků. Je popsána problematika vedení a ukončování barbiturátového komatu včetně alternativní léčby například ketaminem.

Kľúčové slová: status epilepticus, barbiturátové kóma, konvulzivní status epilepticus, nekonvulzivní status epilepticus, terapie status epilepticus, klasifikace status epilepticus, EEG monitoring, elektromechanická disociace, burst-suppression pattern.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť