Neurológia pre prax 2/2002

Stará a nová antiepileptika u dospělých

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Antiepileptické léky (AE) rozdělujeme na klasická, standardní a na nová AE. Rozdíly jsou především v mechanizmech působení, v jejich nežádoucích účincích a vzájemných interakcích. Naším cílem je individualizace terapie. Nová AE, která jsou k dispozici v ČR a/anebo v SR: gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxcarbamazepin (jen v SR), tiagabin, topiramat, vigabatrin (opuští se) a felbamat (jen syndrom Lennox-Gastaut). Výhodou „starých“ AE je dlouhodobá zkušenost s jejich používáním a nižší cena. Nová AE mají většinou méně nežádoucích účinků, interakcí a liší se svými mechanizmy účinku, takže lék může být účinný u pacientů, u kterých předchozí AE selhalo. Všechna nová AE jsou indikována jako přídatná terapie, některá i pro monoterapii. Nová AE mají potenciál pro nové indikace.

Kľúčové slová: antiepileptika, epilepsie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť