Neurológia pre prax 1/2011

Spontánní nitrolební hypotenze

MUDr. Hynek Lachmann

Syndrom nitrolební hypotenze je známá klinická jednotka u pacientů po LP, avšak její spontánní forma dosud v širším povědomí lékařů není. Přitom má tato diagnóza dobře zpracovaná klinická kritéria a její léčba bývá většinou úspěšná. Uvedená kazuistika popisuje pacientku, která byla hospitalizována pro krutou bolest hlavy vázanou na vertikální polohu a doprovázenou meningeálními příznaky. Na MRI mozku byl nález v normě, MRI páteře prokázalo ventrolistézu L4, bez známek kolekce MMM mimo durální vak. Během LP naměřen snížený otvírací tlak MMM, proto byla doplněna CT-PMG, která prokázala výrazný únik mozkomíšního moku v místě spondylolistézy. Po provedení krevní zátky s aplikací 15 ml autologní krve do epidurálního prostoru bederní páteře došlo k úplné remisi obtíží pacientky. Cílem článku je upozornit na tuto klinickou jednotku.

Kľúčové slová: nitrolební hypotenze, tlak mozkomíšního moku, krevní zátka, epidural.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spontaneous intracranial hypotension

The syndrome of intracranial hypotension is a wellknown complication of lumbar puncture. Its spontaneous variant is not often considered, although well defined clinical diagnostic criteria were established for this entity and the treatment is usually succesful. The case report describes a patient hospitalised with severe headache associated with upright position and accompanied by meningeal symptoms. MRI of the brain was normal, MRI of spine showed ventrolisthesis of L4 vertebra, without extradural collection of CSF. During lumbar puncture low opening pressure CSF was noted. Therefore, CT-perimyelography was performed, which visualized a significant CSF leak at the level of spondylolisthesis. Following blood patch (15 ml of autologous blood injected into epidural compartement) all symptoms disapeared. The purpose this article was to call attention to this clinical unit.

Keywords: intracranial hypotension, cerebrospinal fluid pressure, blood patch, epidural.