Neurológia pre prax 5/2015

Spontánní intrakraniální hypotenze – kazuistika, diagnostika a léčba

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D., MUDr. Zbyšek Pavelek

Spontánní intrakraniální hypotenze je pozoruhodná, nicméně často chybně diagnostikovaná příčina perzistujících bolestí hlavy. Syndrom je charakterizován ortostaticky vázanou bolestí hlavy, nízkým likvorovým tlakem a nálezem difuzního pachymeningeálního enhancementu na magnetické rezonanci mozku po podání gadolinia. Popisujeme případ 39letého muže, v jehož anamnéze je operace bederní páteře pro radikulopatii. Po šesti týdnech po operaci došlo k rozvoji pozvolna se horšících bolestí hlavy s vazbou na vertikalizaci, které byly doprovázeny fotofobií, osmofobií a tinnitem. Primárně se klinická a paraklinická data hodnotila jako syndrom aseptické meningitidy. Po přehodnocení byla diagnostikována spontánní intrakraniální hypotenze a nemocný podstoupil úspěšnou léčbu aplikací autologní krve do epidurálního prostoru.

Kľúčové slová: spontánní intrakraniální hypotenze, ortostaticky vázaná bolest hlavy, magnetická rezonance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spontaneous intracranial hypotension: a case report, diagnosis and treatment

Spontaneous intracranial hypotension is a remarkable but often misdiagnosed cause of new daily persistent headaches. The syndrome is characterised by headache that occurs shortly after assuming an upright position, low cerebrospinal fluid pressure, and magnetic resonance imaging findings diffuse pachymeningeal enhancement after gadolinium administration. We describe a 39-year-old man, with history of an operation of lumbar spine for radiculopathy, who presented 6-weeks after the operation orthostatic headache with photophobia, osmophobia and tinnitus. He was primary diagnose as aseptic meningitis syndrome. Soon after the patient´s history was carefully reviewed, he was treated successfully with epidural autologous blood patch.

Keywords: spontaneous intracranial hypotension, orthostatic headache, magnetic resonance imaging.