Neurológia pre prax 1/2006

Spinální svalové atrofie v dětském věku.

MUDr. Josef Kraus, CSc., RNDr. Petra Hedvičáková

Spinální svalové atrofie (SMA) jsou způsobené degenerací alfa-motoneuronů v předních rozích míšních. Typy I až III se liší mírou postižení. Nejtěžší u typu I (m. Werdnig-Hoffmann) zkracuje délku života. Diagnostice pomáhá elektromyografické a molekulárně genetické vyšetření, které diagnózu v našem centru potvrdilo u 115 osob. Symptomatická léčba spočívá v rehabilitaci, časné léčbě komplikací. Významnou úlohu má prenatální diagnostika a genetické poradenství. V současnosti neexistuje možnost vyléčení této nemoci. Nicméně značný pokrok v porozumění genetice a molekulární biologii SMA vede současný výzkum na cestu k nálezu účinné léčby.

Kľúčové slová: spinální svalová atrofie, SMN1, SMN2, SMN komplex, inhibitory HDAC.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť