Neurológia pre prax 3/2022

Spánkové apnoe u pacientov s cerebrálnou ischémiou

doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD., prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Spánkové poruchy dýchania predstavujú významný rizikový faktor cerebrovaskulárnych ochorení. Syndróm spánkového apnoe (SAS) je u pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) častý a nepriaznivo ovplyvňuje ich zdravotný stav. Napriek tomu ostáva veľká časť pacientov s CMP po tejto stránke nediagnostikovaných a prichádza o potenciálny benefit pretlakovej ventilačnej liečby. V tomto článku sa podrobnejšie venujeme špecifikám epidemiológie, etiopatogenézy, diagnostiky a liečby SAS práve v populácii pacientov s CMP. Zaoberáme sa aj vzájomnými vzťahmi a súvislosťami medzi týmito dvoma samostatnými nozologickými jednotkami.

Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, spánkové apnoe, pretlaková ventilácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Sleep apnea in patients with ischemic stroke

Sleep-disordered breathing is a significant risk factor for cerebrovascular diseases. Sleep apnea syndrome is common among patients with stroke and negatively influences outcomes of patients. However, most cases of sleep apnea in patients with stroke remain undiagnosed and patients are losing potential benefits of positive airway pressure therapy. In this article, we focus in detail on the specific aspects of epidemiology, etiopathogenesis, diagnostic process, and therapy of sleep apnea syndrome in stroke patients. We also deal with the relationships and connections between these two separate nosological units.

Keywords: stroke, sleep apnea, positive airway pressure