Neurológia pre prax 3/2014

Souvislost disability a atrofie u roztroušené sklerózy

MUDr. Jiří Piťha

Atrofie mozku a míchy vzniká u roztroušené sklerózy v důsledku neurodegenerace buď demyelinizovaných axonů, nebo jejich přímým poškozením. Rozvoj nekonvenčních technik magnetické rezonance umožňuje přesnější zhodnocení globální nebo regionální atrofie, která koreluje s disabilitou. Některé z již registrovaných léků a další, které jsou ve fázi klinického zkoušení, vykazují neuroprotektivní efekt, ovlivňující disabilitu a tím i kvalitu života.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, atrofie, pseudoatrofie, disabilita, neuroprotekce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Link atrophy and disability in multiple sclerosis

Brain and spinal cord atrophy in multiple sclerosis occurs due to neurodegeneration either demyelinated axons or their direct damage. The development of unconventional techniques of magnetic resonance imaging allows accurate assessment of global or regional atrophy that correlates with disability. Some of already registered drugs and others that are in the stage of clinical testing show a neuroprotective effect, affecting disability and therefore quality of life.

Keywords: multiple sclerosis, atrophy, pseudoatrophy, disability, neuroprotection.