Neurológia pre prax 5/2011

Současné možnosti léčby závratí

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., MUDr. Petra Kalitová

Diagnostika a terapie postižení vestibulárního systému je velice široké téma na pomezí několika klinických oborů. V rámci této problematiky existují některé nozologické jednotky jako například Méniérova choroba nebo BPPV, u kterých jsou definována jednoznačná diagnostická kritéria a algoritmy terapeutických postupů. Velká část pacientů však přichází k lékaři s atypickými obtížemi, které není jednoduché interpretovat. Autoři předkládají pohled na současné terapeutické možnosti u závrativých stavů. Doporučené postupy srovnávají s analýzou současného stavu léčby vertiga, která byla zjištěna na základě dotazníkové studie zabývající se sledováním léčby závratí s použitím betahistinu.

Kľúčové slová: závrať, Méniérova choroba, BPPV, antivertiginóza, vestibulární rehabilitace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current treatment of vestibular disorders

Establishment of a proper diagnosis and therapy of vestibular patology requires interdisciplinar approach. There are some diseases such as Méniére´s disease or BPPV, which have defined diagnostic crietria and guidelines for treatment.It is necessary to know, that the most of patients who are visiting specialists has atypical symptoms not easy to interpret. We present a current situation of a treatment of vestibulat disorders in Czech republic ad we try to compare recommended guidelines with analysis of situation of vestibular therapy in Czech republic, which is based on survey of effectiveness of treatment dizzy patient over 6 months.

Keywords: vertigo, Méniére´s disease, BPPV antivertiginous drugs, vestibular rehabilitation.