Neurológia pre prax 3/2001

Současná terapie spasticity se zaměřením na lokální aplikaci botulotoxinu

MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Ovlivnění spasticity botulotoxinem u stabilizovaných nemocných je současnou cestou k nové kvalitě v již trvalém spastickém deficitu. K aplikaci botulotoxinu dochází často již po vyčerpání léčebných – medikamentózních i rehabilitačních – možností. Indikací použití botulotoxinu u spastické parézy horních končetin po cévní mozkové příhodě jsou projevy výrazné spasticity s funkčním defektem, se spazmy a průvodnými bolestmi. Léčba botulotoxinem u těchto nemocných vede ke zlepšení hybnosti (včetně oblékání), rozsahu pohybů, snížení bolestí, zlepšení hygieny, zábraně vzniku zánětlivých komplikací (ruky, podpaží), zranění končetiny při spasticitě i ke snížení zátěže poskytovatele péče. Vzhledem k příznivému efektu této léčby je možno chirurgické výkony v rámci léčby spasticity provést až v pozdější době. Použití botulotoxinu A je bezpečné a spolehlivé. Aplikace botulotoxinu do spastických svalů je výhodná pro jednoduchost aplikace a možnost ambulantní léčby. Má jen málo vedlejších účinků, nezávisí na příčině spasticity a může zabránit rozvoji kontraktur. Podstatně větší léčebný efekt je při flexibilní aplikaci léku, tedy při aplikaci botulotoxinu do těch svalů, které jsou u konkrétního nemocného nejvíce spastické (na podkladě klinického nálezu či elektrofyziologického vyšetření). Léčba spasticity botulotoxinem A je finančně náročná a vyžaduje klinické zkušenosti s tímto typem léčby. Závěrem je možno konstatovat, že použití botulotoxinu v léčbě spasticity přináší zlepšení jak nemocným, tak jejich blízkým, opatrovníkům, ale i uspokojení lékaři, protože právě léčba pomocí botulotoxinu je novou oblastí s aktivním a úspěšným postupem lékaře.

Kľúčové slová: spasticita, patofyziologie spasticity, léčba spasticity, botulotoxin typu A.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť