Neurológia pre prax 2/2003

Socioekonomické aspekty migrény

MUDr. Petr Dočekal

Migréna je primární rekurentní cefalgie s prevalencí kolem 12 %. Onemocnění neohrožuje život pacienta, ale výrazně zhoršuje kvalitu jeho života. Vzhledem k tomu, že se jedná o celoživotní onemocnění s maximem obtíží v produktivním věku, má migréna výrazný ekonomický dopad i pro společnost. Dle socioekonomických studií, provedených v USA a EU, tvoří přímé ekonomické náklady za léčebnou péči jen menší část celkových nákladů. Nepřímé náklady v podobě zameškaných pracovních dní tyto přímé náklady výrazně převyšují. Mimo to „skryté nepřímé náklady“ v podobě snížené pracovní výkonnosti migrenika během záchvatu, které lze jen obtížně prokazovat, převyšují součet přímých i nepřímých nákladů, zmíněných výše. Moderní specifická léčba migrény sníží přímé náklady na léčbu migrény o více než jednu třetinu, a to i při započtení ceny této terapie. V České Republice zatím jakékoli údaje tohoto typu chybí, ale vzhledem k shodné prevalenci migrény v Čechách se zeměmi EU lze extrapolovat tato fakta i pro naši populaci.

Kľúčové slová: migréna, léčba, socioekonomika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť