Neurológia pre prax 3/2002

Snění v neurologické praxi

doc. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Je podán krátký úvod o některých patofyziologických souvislostech snů a jsou představeny základní neurologické nozologické jednotky, které se projevují abnormitou snění: noční můra, hypnagogická halucinace, narkolepsie, porucha s abnormálním chováním v REM spánku a dále Lugaresiho koncept agrypnia excitata – shodné projevy fatální familiární insomnie, Morvanovy chorey a delirium tremens.

Kľúčové slová: sen, noční můra, hypnagogická halucinace, porucha s abnormálním chováním v REM spánku, fatální familiární insomnie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť