Neurológia pre prax 5/2013

Sledování biologické účinnosti interferonu-β při léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice

MUDr. Eva Meluzínová, MUDr. Václav Maťoška, MUDr. Jana Libertínová, Mgr. Miroslav Zajac

Interferony-β jsou řazeny mezi léky 1. volby relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy, které až u poloviny pacientů mohou způsobit tvorbu neutralizačních protilátek. Při sledování delším než dva roky vykazují pacienti s přítomnými neutralizačními protilátkami prokazatelně vyšší aktivitu onemocnění hodnocenou jak pomocí MR, tak klinickými parametry. Zlatým standardem vyšetřování neutralizačních protilátek doporučovaným Světovou zdravotnickou organizací je metoda cytopatogenního efektu. Neutralizační protilátky ve vysokých titrech přetrvávají dlouhodobě a významně snižují biologickou účinnost interferonů-β. Pro testování reziduální biologické účinnosti interferonů-β při pozitivitě neutralizačních protilátek je nutné vyšetřit Myxovirus resistance protein A (MxA), jehož syntéza je indukována výlučně interferony-β. V článku jsou zpracovány výsledky vyšetření neutralizačních protilátek v celé ČR od roku 2007, odděleně jsou zhodnoceny výsledky u pacientů léčených ve FN Motol.

Kľúčové slová: relaps-remitentní forma roztroušené sklerózy, neutralizační protilátky, Myxovirus resistance protein A, MxA indukční test.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interferon-β biological activity; monitoring of the treatment effect in multiple sclerosis patients in the Czcech republic

Interferons-β are used as a first-line treatment in patients with multiple sclerosis. However, up to half of patients develop neutralising antibodies (NAbs). On long-term follow up, NAbs positive patients show higher disease activity both clinically and on MRI. WHO recommends cythopathogenic effect evaluation as a standard method for Nabs assessment. Especially in high serum titers, NAbs persist for long time periods and significantly lower the biological efficacy of interferons-β. Myxovirus resistance protein A (MxA) synthesis is induced exclusively by interferons-β. Therefore, MxA assessment helps to evaluate residual biological activity of interferons-β. The article summarizes the results of NAbs evaluation in the Czech Republic since 2007. Results of patients treated in MS Centre in Motol University Hospital are discussed separately.

Keywords: relapsing-remitting multiple sclerosis, interferon-β, neutralising antibodies, Myxovirus resistance protein A, MxA induction test.