Neurológia pre prax 6/2005

Sémantická demence – důkaz mnohotvárnosti paměťových procesů

MUDr. Martin Vyhnálek, MUDr. David Škoda, MUC. Alexandra Varjassyová, MUDr. Jakub Hort Ph.D.

Sémantická demence je u nás vzácně diagnostikované neurodegenerativní onemocnění z okruhu frontotemporálních lobárních degenerací charakterizované výraznou atrofií předního pólu temporálního laloku. Na kazuistice pacienta sledovaného na našem pracovišti shrnujeme typické projevy tohoto onemocnění – selektivní postižení sémantické paměti s výraznou anomií, ušetření vizuokonstruktivních a praktických funkcí, paradoxní disociaci autobiografické paměti s ušetřením vzpomínek na události posledních měsíců a neschopností vybavit si vzpomínky z dětství. Tento zajímavý typ poruchy vysvětlujeme ve světle moderní teorie paměti.

Kľúčové slová: sémantická demence, frontotemporální lobární degenerace, sémantická paměť, epizodická paměť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť