Neurológia pre prax 1/2014

Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D., MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, MUDr. Karel Máca, Ph.D., MUDr. Marek Sova, MUDr. George Hanoun, PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Úvod: Autoři prezentují možnosti využití lumbálního infuzního testu a zevní lumbální drenáže u pacientů s normotenzním hydrocefalem k selekci pacientů ke zkratové operaci. Materiál a metodika: Od roku 2003 do roku 2011 bylo indikováno ke zkratové operaci 82 pacientů. Jejich průměrný věk byl 66,8 roků. V souboru bylo 44 (53,7 %) mužů a 38 žen (46,3 %). Lumbální infuzní test byl proveden u 77 pacientů, zevní lumbální drenáž u 22 operovaných a oba testy byly provedeny u 17 nemocných. Výsledky: Lumbální infuzní test předpověděl správně efekt operace v 78,3 % a zevní lumbální drenáž v 90,9 %. Pět pacientů s negativním výsledkem lumbálního infuzního testu bylo zlepšeno po zevní lumbální drenáži. Závěr: Výhodou lumbálního infuzního testu je jeho minimální invazivita a malá časová náročnost, ale nevýhodou menší výtěžnost ve srovnání se zevní lumbální drenáží. Proto u pacientů s negativním nebo hraničním výsledkem lumbálního infuzního testu doporučujeme vyšetřovací protokol doplnit o zevní lumbální drenáž.

Kľúčové slová: lumbální infuzní test, zevní lumbální drenáž, normotenzní hydrocefalus, shunt.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selection of patients with normal pressure hydrocephalus for shunt placement

Introduction: The authors present the possibility of using lumbar infusion test and external lumbar drainage in patients with normal pressure hydrocephalus to select patients for shunt placement. Material and methods: 82 patients were indicated for the shunt implantation from 2003 to 2011. Their mean age was 66.8 years. The group included 44 (53.7 %) men and 38 women (46.3 %). Patients were tested by lumbar infusion test in 77 cases, by external lumbar drainage in 22 patients, and both the above mentioned tests were carried out in 17 subjects. Results: Lumbar infusion test predicted correctly the effect of the surgery in 78.3 % and external lumbar drainage in 90.9 %. 5 patients with negative lumbar infusion test were improved after external lumbar drainage. Conclusion: Lumbar infusion test and external lumbar drainage methods are useful in predicting the effect of shunt implantation, but the disadvantage is lower benefit as compared with external lumbar drainage. Therefore, in patients with negative lumbar infusion test or results close to the thereshold we recommend to complete diagnostic algorithm by external lumbar drainage.

Keywords: lumbar infusion test, external lumbar drainage, normal pressure hydrocephalus, shunt.