Neurológia pre prax 5/2011

Sekundární bolesti hlavy v klinické praxi

MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D., MUDr. Jan Kastner, MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Práce se zabývá sekundárními bolestmi hlavy. Sekundární bolesti hlavy jsou příznakem určité strukturální léze nebo organického onemocnění intra- nebo extrakraniálně nebo mohou být projevem metabolické poruchy, podání nebo odnětí některé látky. Práce se soustřeďuje na závažné život nebo zdraví ohrožující sekundární bolesti hlavy a jejich charakteristické znaky. Jsou rozděleny do několika skupin: bolesti hlavy v souvislosti s vaskulárními poruchami, potraumatické bolesti hlavy, bolesti hlavy u expanzivních procesů nitrolebních, v souvislosti s infekcí a při onemocněních oka, nosu a paranazálních dutin. Práce je doplněna 9 kazuistikami.

Kľúčové slová: sekundární bolesti hlavy, subarachnoidální krvácení, intracerebrální krvácení, epidurální a subdurální hematom, expanzivní proces nitrolební, meningitis, HIV infekce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Secondary headaches in clinical practice

The paper deals with secondary headaches. Secondary headaches are symptoms of a certain structural lesion or organic disorder intraor extracranially or they may be the manifestation of a metabolic disorder, application or removal of a certain substance. The paper focuses on serious life or health – threatening secondary headaches and their characteristic features. They are divided in several groups: headaches associated with vascular disorders, posttraumatic headaches, headaches associated with space – occupying lesions, with infection, and disorders of eye, nose and paranasal sinuses. The paper is completed with 9 case reprorts.

Keywords: secondary headaches, subarachnoid hemorrhage, intracerebral hemorrhage, epidural and subdural hematoma, intracranial mass, meningitis, HIV infection.