Neurológia pre prax 4/2018

Screening poruch polykání – zkušenosti se zaváděním screenigu u pacientů s neurologickými nemocemi

Mgr. Marie Kaniová, Ph.D., Mgr. Barbora Kopecká, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO, MUDr. Barbora Kurková, MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Poruchy polykání mohou vést k řadě zdravotních komplikací. Riziko dysfagie nemusí být u pacienta vždy odhaleno, a proto se k záchytu pacientů s možnými poruchami polykání užívají různé screeningové metody. Ve Fakultní nemocnici Ostrava byl na Neurologické klinice proveden screening poruch polykání v roce 2013 u 1 051 pacientů. Využíván byl screening dle Mandysové (screening poruch polykání sestrou). Tato metoda spočívá v osmi jednoduchých, snadno proveditelných a opakovatelných krocích. Autoři v příspěvku shrnují své zkušenosti se screeningem poruch polykání, praktický postup při zavádění screeningu a výsledky screeningu. Současně identifikují kritická místa screeningu.

Kľúčové slová: poruchy polykání, screening poruch polykání, dysfagiologický tým

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dysphagia screening – experiences with introduction of dysphagia screening in patients with neurological disorders

Swallowing disorders can lead to many health complications. Dysphagia is not always recognized, therefore screening methods are used for detection of patients with potential swallowing problems. Overall, 1051 adult patients underwent screening for swallowing disorders at Department of Neurology, University Hospital of Ostrava during 2013. The screening was performed using the tool "Screening of swallowing disorders by nurse" introduced by Mandysova. This screening consists of a few simple, easily workable and repeatable steps. In the article authors refer about their experience with implementation of screening of swallowing disorders, point out the problem areas and summarize screening results.

Keywords: swallowing and feeding disorders, screening of dysphagia, dysphagia team