Neurológia pre prax 6/2021

Sclerosis multiplex na Slovensku: celkové náklady na ochorenie za 5-ročné obdobie

Mgr. Judita Dugas, MUDr. Marianna Vitková, PhD. , prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA)

Sclerosis multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré sa obvykle diagnostikuje u mladých dospelých, pričom prevalencia sa celosvetovo od roku 2013 zvyšuje. Vo väčšine prípadov vedie k značnému postihnutiu. V našej práci prinášame nákladovú analýzu diagnózy sclerosis multiplex na Slovensku za 5-ročné obdobie a predikciu vývoja nákladov.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, náklady na ochorenie, zdravotná starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Economic costs of multiple sclerosis in Slovakia during 5-year period

Multiple sclerosis is a chronic, inflammatory disease of the central nervous system, which is commonly diagnosed in young adults, while the worldwide prevalence is from year 2013 increasing. In most cases, it leads to significant disability. In our work we bring cost analyses of the diagnose multiple sclerosis in Slovakia during 5-year period and a prediction of cost development.

Keywords: multiple sclerosis, cost of illness, health care