Neurológia pre prax 4/2021

RS a NMOSD v době pandemie covid-19 – co vše jsme se již naučili?

MUDr. Dominika Šťastná, MUDr. Ingrid Menkyová, doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Když se v roce 2019 začal šířit covid-19, vyvstaly i obavy ohledně jeho průběhu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a neuromyelitis optica a poruchami jejího širšího spektra (NMOSD). Ukazuje se, že tato infekce probíhá obecně u pacientů s RS obdobně jako u ostatní populace se zohledněním týchž rizikových faktorů. Ve větším riziku těžšího průběhu jsou však pacienti na terapii antiCD20 a po recentním podání glukokortikoidů. Publikací zabývajících se průběhem covidu-19 u pacientů s NMOSD je jen málo, avšak dostupná data varují před výrazně horším průběhem a vyšší mortalitou v této populaci. Tato zjištění se již odrazila i v přednostní vakcinaci a podávání monoklonálních protilátek k profylaxi těžkého průběhu covidu-19 u těchto rizikových skupin. Bezpečnost vakcín u pacientů s RS a NMOSD se zdá být dobrá, nicméně vyvstávají otazníky nad jejich efektivitou zejména u pacientů léčených S1P modulátory a anti-CD20.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, neuromyelitis optica, covid-19, rizikové faktory, monoklonální protilátky, očkování

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MS and NMOSD during the pandemic COVID-19 – what have we already learnt?

When COVID-19 started to spread in 2019, concerns about its course among patients with multiple sclerosis (MS) and neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) arose. It seems that the course of this infection in MS patients is similar to the general population as well as the basic risk factors. However, anti-CD20 therapy and recent glucocorticoid administration are associated with a more severe COVID-19 course. Contrarily, it seems that NMOSD patients are at higher risk of worse COVID-19 course and death, even though the COVID-19 reports are scarce. These findings have been already reflected in the preferential vaccination and administration of monoclonal antibodies as the prophylaxis of severe COVID-19 in these risk groups. The safety of vaccination among MS and NMOSD patients appears to be good, but questions remain about their efficacy, especially in patients treated with S1P modulators and anti-CD20.

Keywords: multiple sclerosis, neuromyelitis optica, COVID-19, risk factors, monoclonal antibodies, vaccination