Neurológia pre prax 4/2011

Roztroušená skleróza – naše současné možnosti při diagnostice, stanovení prognózy nemoci a sledování efektivity léčby

MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Roztroušená skleróza je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které bez léčby způsobuje významnou invaliditu u většiny pacientů. V současnosti jedinou prevencí je časná protizánětlivá léčba. Bohužel dosud používané léky vedou ke stabilizaci nemoci pouze u části pacientů. Významný pokrok posledních let přináší nové léčebné možnosti, a tím zároveň zvýšené nároky na objektivní vyhodnocení aktivity nemoci a včasné odhalení pacientů, kteří neodpovídají na léčbu. To má zásadní význam pro možnost změny na jinou, potenciálně účinnější terapii. Sledování musí být komplexní, zahrnovat nejen klinická, ale i moderní paraklinická vyšetření, která umožňují objektivnější hodnocení patologických procesů v nervovém systému.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, prognostické znaky, časná léčba, magnetická rezonance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis – current diagnostics, prognosis and treatment efficacy monitoring

Multiple sclerosis is an inflammatory disease of the central nervous system that, without treatment, causes significant disability in most patients. At present, the only prevention is early antiinflammatory treatment. Unfortunately, currently used drugs are only partially effective, and, in most patients clinical activity persists. Accurately assessing the treatment response to disease-modifying agents enables non-responder patients to be identified at an early stage of therapy. Patients can then be switched to another, potentially more effective treatment. The follow up must be comprehensive and involve clinical and modern paraclinical examinations with objective evaluation of underlying pathological processes in the central nervous system.

Keywords: multiple sclerosis, prognostic markers, early treatment, magnetic resonance imaging.