Neurológia pre prax 5/2018

Roztroušená skleróza mozkomíšní, možnosti ovlivnění jejího průběhu výživou

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé a neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Je charakterizováno ztrátou homeostatických regulací imunity a zesílenou aktivitou jak vrozené imunity, tak abnormální polarizací imunoregulačních subsetů T lymfocytů Th17 a Th1 spolu s abnormálním působením B lymfocytů. V klinické praxi jsou používána léčiva, která účinně zasahují do různých cílů v rámci poškozujícího zánětu. Jejich efekt může být zesílen vhodným životním stylem nemocných s RS. Jednoduše lze modulovat poškozující zánět prostřednictvím optimální výživy. Důraz by měl být kladen na pozitivní ovlivnění střevní mikrobioty. Ve stravě by měly být dostupné všechny složky, které pozitivně modulují zánětlivou reakci. Jmenovitě jde především o vitamin D, vitaminy skupiny B, vitamin C, dále vícenenasycené mastné kyseliny, prebiotika, probiotika a látky rostlinného původu charakteru polyfenolů.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza mozkomíšní, poškozující zánět, neurodegenerace, výživa, mikrobiota, vitaminy, mastné kyseliny, prebiotika, probiotika, polyfenoly

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Natural course of multiple sclerosis could be positively intervened by optimal nutrition

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory and neurodegenerative disorder of the central nervous systeme. It is characterized by the loss of the homeostatic regulations of the immune systeme comprising both innate and specific T cell mediated immunity resulting in the abnormal functional polarisation of T cells into Th17 and Th1 subsets together with the participation of abnormal B cells. Drugs used in clinical practice are targeting different steps of the inflammatory immunopathological process. The effect of this treatment could be enhanced by the optimal life style of MS patients. The inflammation in MS patients could be simply targeted by optimal nutrition. The special emphasize should be paid to the optimalisation of the gut microbiota. The nutrition should be enriched for all components modulating inflammation in MS patients. These comprise vitamine D, vitamine B, vitamine C, polyunsaturated fatty acids, prebiotics, probiotics and the substances of herbal origin, especially polyphenols.

Keywords: multiple sclerosis, inflammation, neurodegeneration, nutrition, microbiota, vitamins, fatty acids, prebiotics, probiotics, polyphenols