Neurológia pre prax 4/2018

Roztroušená skleróza: léčba, monitorace, aktivita a disabilita

MUDr. Zbyšek Pavelek, doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém. Současná léčba, zejména pokud je nasazena v časné fázi onemocnění, dokáže zpomalit progresi onemocnění a tím i oddálit invaliditu pacientů. Základním cílem léčby u pacientů s RS je dosažení stavu bez klinických i subklinických známek aktivity onemocnění, tedy stavu označovaného jako NEDA (No Evidence of Disease Activity). Práce se zabývá léčbou RS, její monitorací a prediktory léčby.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, disabilita, magnetická rezonance, biomarker

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis: treatment, monitoring, activity and disability

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory autoimmune disease which affect central nervous system. Treatment initiation of early multiple sclerosis may postpone thie development of disease progression and disablement. Goal of MS treatment is state without cninical and sublinical markers of diseasety aktivity, state known as NEDA (No Evidence of Disease Activity). This work is concerned with treatment of MS, monitoring and predictors of treatment.

Keywords: multiple sclerosis, disability, magnetic resonance, biomarker