Neurológia pre prax 5/2018

Roztroušená skleróza: bezpečnost léčby

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Zbyšek Pavelek

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění autoimunitní povahy postihující centrální nervový systém. Její léčba, zejména pokud je nasazena v časné fázi onemocnění, dokáže zpomalit progresi i klinickou aktivitu onemocnění včetně nálezů na magnetické rezonanci, a tím i oddálit invaliditu pacientů. V práci je diskutována současná léčba RS a její rizika.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, bezpečnost léčby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis: treatment safety

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory autoimmune disease which affect central nervous system. Treatment initiation of early multiple sclerosis may postpone the development of disease progression and clinical activity, including magnetic resonance findings and disablement. The aims of this paper is to describe options for treating multiple sclerosis and risks.

Keywords: multiple sclerosis, treatment safety