Neurológia pre prax 5/2020

Roztroušená skleróza: adherence k léčbě

MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D., MUDr. Simona Halúsková, MUDr. Jana Šarláková, prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém. Současná léčba, zejména pokud je nasazena v časné fázi onemocnění, dokáže zpomalit progresi onemocnění, a tím i oddálit invaliditu pacientů. Adherence k léčbě zcela zásadně přispívá k dosažení optimálních výsledků terapie, zlepšení kvality života pacientů i snížení nákladů na zdravotní péči.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, adherence, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis: adherence to treatment

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory autoimmune disease which affect central nervous system. Treatment initiation of early multiple sclerosis may postpone the development of disease progression and disablement. Adherence to treatment fundamentally contributes to achieving optimal results of therapy, improving the quality of life of patients and reducing healthcare costs.

Keywords: multiple sclerosis, adherence, treatment