Neurológia pre prax 5/2021

Role nukleární medicíny v diagnostice Parkinsonovy nemoci, Alzheimerovy nemoci a demence s Lewyho tělísky

MUDr. Zuzana Balážová, MUDr. Jaromír Bernátek, doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Zobrazení pomocí metod nukleární medicíny u neurodegenerativních onemocnění umožňuje hodnotit funkční charakteristiky různých oblastí CNS. V diagnostice extrapyramidových onemocnění mají nezastupitelné místo DaT scan a MIBG, které jsou zaměřeny na diferenciální diagnostiku parkinsonismu. U kognitivních poruch má výjimečnou pozici zobrazení beta amyloidu pomocí PET. FDG PET má význam především ve výzkumu.

Kľúčové slová: diagnostika, nukleární medicína, Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky, Alzheimerova demence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of nuclear medicine in diagnosis of Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease and dementia with Lewy bodies

Methods of nuclear medicine enable functional neuroimaging of various brain structures in neurodegenerative diseases. DaT scan and MIBG play a key role in differentials diagnosis of parkinsonian syndromes, in the field of movement disorders. Beta-amyloid PET imaging has a unique position in imaging of cognitive disorders. FDG PET is currently a method with predominantly research applications.

Keywords: diagnostics, nuclear medicine, Parkinson´s disease, Lewy body dementia, Alzheimer´s disease