Neurológia pre prax 2/2017

Role botulotoxinu A v profylaktické léčbě chronické migrény

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.

Chronickou migrénu (CM) řadíme k neurologickým onemocněním, která jsou často nedostatečně diagnostikována a velmi obtížně léčena. Ve srovnání s epizodickou migrénou, chroničtí pacienti vykazují vyšší míru funkčního omezení a snížení pracovní produktivity i celkové kvality života. Tato osobní a socioekonomická zátěž akcentuje naléhavou potřebu adekvátní terapie. Ačkoliv v klinické praxi běžně užíváme široké spektrum perorálních profylaktik, léčba onabotulinumtoxinem A je v indikaci preventivní léčby CM první a doposud jedinou terapeutickou možností schválenou Food and Drug Administration (FDA). Tato práce se v přehledu zabývá historií i současností botulotoxinu při léčbě pacientů s CM.

Kľúčové slová: chronická migréna, onabotulinumtoxin A, preventivní léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Botulinum toxin type A for the migraine prophylactic treatment Botulinum toxin type A for the migraine prophylactic treatment

Chronic migraine (CM) is a neurological disease that remains underdiagnosed and difficult to treat. In the comparison with episodic migraine, patients with CM show a higher degree conditional functional limitation, reduced work productivity and quality of life. This personal and socioeconomic burden emphasizes the urgent need for adequate treatment. Although we commonly use a wide range of oral preventatives in the clinical practice, currently the only the Food and Drug Administration (FDA) approved treatment for CM prevention is onabotulinumtoxin A. In this review, we discuss history and present perspectives of this therapy.

Keywords: chronic migraine, preventative therapy, onabotulinumtoxin A