Neurológia pre prax 4/2001

Rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

Léčebná rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě (CMP) má několik cílů: napomáhat spontánní úpravě hybnosti, nácvik chůze a soběstačnosti, kompenzovat trvalé následky CMP. Kromě hybných poruch je třeba rovněž cíleně ovlivňovat poruchy řeči, kognitivní poruchy, poruchy psychické, poruchy močení aj. Důležitá je prevence, případně léčba druhotných poruch, např. hemiparetického ramene. K ovlivnění poruchy volní hybnosti, nerovnováhy svalové a patologických reflexních změn se používá několika facilitačních metod, např. konceptu manželů Bobathových. Významnou součástí rehabilitační léčby je i indikace a nácvik používání technických pomůcek. Léčebnou rehabilitaci by měl zajišťovat celý rehabilitační tým, nutno v něm zdůraznit úlohu ergoterapeuta. Na léčebnou rehabilitaci navazuje rehabilitace sociální, na níž se podílejí dobrovolné organizace, případně pracovní.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, ucelená rehabilitace, facilitační metody, ergoterapie, technické pomůcky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť