Neurológia pre prax 3/2010

Raritní multiplicita život ohrožujících expanzivních procesů

prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina, Ph.D., ing. Ivo Říha, MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MUDr. Motaman Shaqbua, MUDr. Khaled Ghallab

Sdělení prezentuje nemocnou s ojedinělou triplicitou život ohrožujících intrakraniálních expanzivních lézí. Po řešení hydrocefalu a arachnoidální cysty zadní jámy lební provedená zobrazovací vyšetření prokázala rychle progredující tumor temporálně vpravo. Histologické vyšetření resekované nádorové tkáně prokázalo multiformní glioblastom. Součástí sdělení jsou i literární data ve vztahu k koincidenci podobných patologií a možnostem chirurgického řešení.

Kľúčové slová: hydrocefalus, arachnoidální cysta zadní jámy, glioblastoma multiforme.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare multiplicity in life-threatening expansive processes

The aim of the paper is to prezent case report of a patient with unique triplicity of life threatening intracranial expansions. Imaging studies performed after surgical treatment of hydrocephalus and posterior fossa arachnoid cyst revealed rapidly progressive right temporal lobe tumor. The result of histological evaluation of the resected tumor was glioblastoma multiforme. Relevant literature data related to the possibilities of surgical treatment of similar coincident pathologies are reviewed.

Keywords: hydrocephalus, posterior fossa arachnoid cyst, glioblastoma multiforme.