Neurológia pre prax 6/2020

Ræderův paratrigeminální syndrom při aneuryzmatu v oblasti karotického sifonu

MUDr. Václav Boček, Ph.D., MUDr. Jan Paták, MUDr. Iva Julia Bělohoubková, MUDr. Martin Kerekanič, MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.

Klinická manifestace rostoucího aneuryzmatu představuje diferenciálně diagnostickou výzvu z hlediska topické i etiologické neurologické diagnostiky. Cílem této práce je prezentovat kazuistiku pacientky s rostoucím aneuryzmatem v oblasti levého karotického sifonu, projevující se pod obrazem Ræderova syndromu, v naší literatuře méně často popisované jednotky. Po úspěšné endovaskulární léčbě došlo u pacientky k regresi obtíží. Práce se dále zabývá diferenciální diagnostikou symptomatologie parasellární oblasti.

Kľúčové slová: neuryzma, Ræderův syndrom, Hornerův syndrom, nervus trigeminus, hrot pyramidy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Raeder paratrigeminal syndrome with aneurysm at the carotid siphon

The clinical manifestation of a growing aneurysm poses a differential diagnostic challenge in terms of topical as well as aetiological neurological diagnosis. The aim of this paper is to report the case of a female patient with a growing aneurysm at the left carotid siphon presenting as Raeder syndrome, a less frequently described entity in the Czech literature. Following successful endovascular treatment, there was a regression in the patient’s complaints. The paper also deals with the differential diagnosis of the symptomatology of the parasellar region.

Keywords: aneurysm, Raeder syndrome, Horner syndrome, trigeminal nerve, pyramidal apex