Neurológia pre prax 2/2005

Publikujeme v zahraničí / Zo zahraničnej tlače

  1. Kompletní ztráta cytoplazmatického karboxylového konce KCNQ2 káliového kanálu: nová mutace ve velké české rodové linii s benigními novorozeneckými křečemi nebo jinými epileptickými fenotypy. 2. Lamotrigine nepoškozuje motoriku a spontánní chování vyvíjejících se laboratorních potkanů. 3. PROTECT. Koordinovaný program léčby iktu za účelem zábrany recidivy trombembolické příhody. 4. Perorální antispastická medikace u neprogredujících neurologických chorob. 5. Kanabis v léčbě dyskinezí u Parkinsonovy nemoci. Randomizovaná, dvojitě slepá, zkřížená studie.
Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť