Neurológia pre prax 4/2004

Psychóza a její příznaky u neurologických onemocnění

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

Psychotické příznaky komplikují průběh a léčbu řady neurologických onemocnění. Ačkoliv stále platí, že neurologická onemocnění nejsou spojena s žádným specifickým psychopatologickým obrazem, některá mohou být provázena poměrně typickou psychopatologií. Psychotické příznaky, jejich průběh a kontext, mohou být významné pro diferenciální diagnostiku mezi těmi onemocněními mozku, o které se stará psychiatr a chorobami, které spadají do péče neurologa. Některá neurologická onemocnění mohou sloužit také jako patogenetické modely pro závažná duševní onemocnění. Intenzivnější odborná komunikace mezi oběma obory může vést k lepšímu porozumění onemocněním, která se projevují psychotickými symptomy a kognitivními změnami. Tento článek se zabývá typickou psychotickou psychopatologii spojenou s organickým chorobami mozku. V druhé části nabízí zamyšlení nad analogiemi a vzájemnými vztahy některých patogenetických procesů u neurologických onemocnění a u psychotických poruch.

Kľúčové slová: psychóza, halucinace, katatonie, iktální psychózy, metachromatická leukodystrofie, psychotické příznaky u Parkinsonovy choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť